Архива

Током више од 50 година постојања, у Заводу за проучавање културног развитка реализован је велики број пројеката. Од самог почетка континуирано се развијају одређене истраживачке линије. Посебан фокус истраживања је на културној партиципацији, односно културним потребама и навикама опште популације и посебних група (деца, средњошколци, студенти, припадници трећег доба итд.) као и разних видова публике (позоришна, музејска, галеријска, фестивалска и друге). Доминантне истраживачке линије у Заводу такође су усмерене ка културном и природном наслеђу у функцији одрживог развоја, као и креативним индустријама и културном туризму. Значајан корпус истраживачких пројеката односи се на културне политике, а с тим у вези на проблеме у домену људских ресурса и информационих технологија, те генерално на услове рада у култури (материјални ресурси, финансирање и легислатива).

Сва истраживања која је израдио Завод, сабрана су и класификована по наведеним категоријама, а публиковани резултати истраживања налазе се у делу публикација.

Различити догађаји попут научних и стручних скупова, трибина и дебата, које је организовао Завод, као и активности Галерије Завода архивирани су у делу Догађаји. Завод организује и међународне догађаје на којима се сучељавају мишљења о важним питањима за развој културе широм света попут Београдског контрапункта на коме учествују светски познати ствараоци.

Електронска база података е-Култура обухвата податке о преко 2.000 организација у култури Србије (музеји, архиви, заводи за заштиту споменика културе, позоришта, галерије, биоскопи, удружења грађана итд). У редовним годишњим циклусима, прикупљају се подаци о програмима и публици односно корисницима, а од 2013. године извештаји се редовно публикују и јавно су доступни на сајту е-Културе.
Завод од 1968. године објављује часопис за теорију и социологију културе и културну политику Култура, који има ранг врхунског научног часописа на националном нивоу. Архиву часописа можете погледати на сајту часописа.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@dev.zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка