Библиотека Завода за проучавање културног развитка

Библиотека Завода за проучавање културног развитка је специјална библиотека, затвореног типа. Њена основна делатност  је да омогући приступ информацијама тако што их свеобухватно прикупља, обрађује и ставља на располагање истраживачима Завода, али и свим заинтересованим странама. У обављању своје делатности Библиотека Завода прати и примењује принципе савременог библиотекарства, редовно прати прописе и набавља актуелну стручну литературу. Матична библиотека је Библиотека града Београда.

Библиотека прати издавачку делатност из области стручних публикација у земљи и иностранству ради набавке нових издања и подизања нивоа квалитета библиотечког фонда. Захваљујући набавци актуелних наслова, књига, часописа и стручне литературе стекли су се услови за даљи рад на повећању броја читалаца међу студентима, стручњацима и другим грађанима заинтересованим за проучавање културног развитка. Потребно је наставити са набавком књига и литературе из области социологије, посебно социологије културе, културне политике, историје, историје уметности, антропологије и других хуманистичких наука и уметничких домена.

Документалистичко одељење Завода деценијама је пратило истраживаче и омогућило стварање специјализоване библиотеке која садржи уникатне радове од посебног значаја за праћење не само развоја културе у Србији већ и питања важних за развој друштвених и хуманистичких наука у Србији и на просторима бивше Југославије. Јавности је доступна библиотека Завода организована у две целине: монографску и периодику

На основу упутстава матичне Библиотеке града Београда, 2017. године је извршена потпуна ревизија библиотечког фонда, када је уређен и модернизован простор библиотеке.

У фонду Библиотеке се тренутно налази 3378 јединица, од тога 2241 монографска и 1137 серијских публикација.

Контакт: biblioteka@dev.zaprokul.org.rs

Маријана Узуновски
Јелена Ђорђевић
Синиша Стефановић

Збирка монографских публикација
Збирка периодике

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@dev.zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка