Делатност

 

Завод за проучавање културног развитка основан је 20. априла 1967. године ЗАКОНОМ О ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА („Сл. гласник С.Р.Србије“ бр. 18/67) као установа у области културе.
Оснивачка права врши и обезбеђује Влада Републике Србије у складу са законом и другим прописима. Дан Завода је 20. април.

Регистрација у Привредном суду у Београду од 16. јуна 1967. године
Потврда о регистрацији код Републичке службе јавних прихода 14. октобар 2002. године
Обавештење о разврставању према Закону о класификацији делатности од 13. августа 2018. године

Завод за проучавање културног развитка је установа културе која се бави научним, развојним и примењеним истраживањима, израдом студија и анализа у области социологије културе и културне политике, прикупљајући информације и документацију о култури, уметности и медијима у земљи и иностранству. Завод има право да своје програме валоризује и верификује на домаћем и страном тржишту.

Да би обезбеђивао остваривање општег интереса у области културе Завод обавља следеће делатности:

  1. претежна делатност – истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
  2. истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
  3. обрада података, хостинг и сл.
  4. остало образовање,
  5. делатност комуникација и односа са јавношћу,
  6. издавање књига,
  7. издавање часописа и периодичних издања.

Од 1968. године Завод издаје часопис КУЛТУРА посвећен социологији културе и културној политици.

Планове рада и Извештаје о раду Завода почевши од 2009. године, можете погледати на линковима који следе:

Планови рада

Извештаји о раду

Финансијски планови

Завршни рачуни 

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@dev.zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка