Статут

Статут је општи правни акт установе регулисан чланом 30. Закона о култури ,,Службени гласник РС“ број 6/2020; 47/2021; 78/2021 – исправка.
Актуелни Статут Завода за проучавање културног развитка донет је 30.1.2016. године, а измењен је 21.10.2019. године и 03.02.2023. године

Статут

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@dev.zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка